Tarief

Ik ben geconventioneerd en hanteer de tarieven van het RIZIV. Ik werk volgens het derdebetalerssysteem wat betekent dat ik enkel een klevertje nodig heb van jouw mutualiteit. De consultaties worden volledig vergoed door jouw ziekenfonds en ik regel de betaling rechtstreeks met de correcte instantie.

De mutualiteit betaalt tot maximaal 12 prenatale consultaties terug. Postnataal is dit 6 bezoekjes, 3 extra met motivering. Heb je een medisch attest, dan is verdere opvolging mogelijk.

Ik vraag een éénmalige dossierkost van  20 Euro, dit wordt niet terugbetaald door de mutualiteit. Ik vraag een kilometervergoeding van 0,35 Euro/km (heen en terug) bij thuisbezoeken.